Miscellaneous / Block printing

Blocktrycksfärger och tillbehör.

Talens Blockprint
För papper, trä och kartong. Talens Blockprint är vattenbaserad, vilket gör förtunning och rengöring av använd utrustning lätt. Färgen är opaque och torkar snabbt. 9 koncentrerade färger som kan blandas med varandra.

Georgian oil + blocktrycksmedium i blandning 1:1,5

Blandningen ger en oljebaserad blocktrycksfärg

Mer permanent än vattenbaserad färg

Övertryck möjlig redan efter ca 12 timmar

Rengöring med lösningsmedel.


 

Talens Blockprint - 20ml
Talens Blockprint - 250ml vit
Linoleum blocks and rolls
Woodcut knives