Charcoals / Faber-CastellNaturligt och pressat kol i många varianter, som stickor, kritor eller pennor.


Faber-Castell, PITT Natural Charcoal sticks
Naturliga ritkol
Faber-Castell, PITT Pressed Charcoal, oil-free
Ritkol av pressat kol
Faber-Castell, PITT Natural Charcoal pencil, oil-free
Ritkolspennor med naturligt kol
Faber-Castell, PITT Pressed Charcoal pencil, oil-free
Ritkolspennor med pressat kol