Paper / Sennelier


Sennelier Artist. Dessa block och papper har tillverkats i årtionden med metoder och kriterier från långt tillbaka i tiden. Kvaliteten på papprets pulpa är noga kontrollerad. Ett flertal vikter och storlekar skräddarsydda för alla traditionella tekniker tillfredställer även de mest krävande konstnärerna.


Sennelier Ebauche - spiral sketchpad
Sennelier Oil Pastel Pad - pastellblock
För feta kritor såsom oljepastell
Sennelier Pastel Card - block
Alla torra tekniker såsom mjukpastell, ritkol och grafit
Sennelier Pastel Card - lösa ark 50x65cm
Alla torra tekniker såsom mjukpastell, ritkol och grafit