Akvarellfärg / Ottosson Akvarellfärg

Ottosson Färgmakeri har tagit fram en helt ny kollektion akvarellfärger, en grundpalett på arton färger av högsta konstnärskvaiitet.

Arton färger kan verka lite jämfört med till exempel anrika Winsor & Newtons utbud på närmare hundra kulörer, men man ska komma ihåg att de allra flesta akvarellmålare bara använder en handfull färger i sitt måleri.

Anders Zorn, vårt lands mästerlige akvarellmålare, efterlämnade vid sin död 1920 en förteckning med fjorton tuber akvarell. Ungefär likadant var det med Edvard Munch.

Färgerna ligger nära det nordiska ljuset, baserat på önskemål av erfarna akvarellmålare.

www.ottossonfarg.com

 Artikelgrupp      

 
Ottosson Akvarellfärg - 17ml tuber
 

 
Ottosson Akvarellfärg - set