Penslar / daVinci övriga

Övriga serier med daVinci

www.davinci-defet.com

 Artikelgrupp      

 
daVinci Forte serie 5036 - moddlare
 

 
daVinci bristle mottler series 2470
För grundering, marmorering och transparent måleri 

 
daVinci pure badger mottler series 582
För grundering, marmorering och transparent måleri 

 
daVinci varnish mottler series 585
Fernissapensel 

 
daVinci squirrel mottler series 510