Penslar / daVinci övriga

Övriga serier med daVinci

www.davinci-defet.com

 Artikelgrupp      

 
daVinci Forte serie 5036 - moddlare
 

 
daVinci bristle mottler series 2470
För grundering, marmorering och transparent måleri 

 
daVinci pure badger mottler series 582
För grundering, marmorering och transparent måleri 

 
daVinci varnish mottler series 585
Fernissapensel